Rolety, żaluzje, moskitiery, bramy Rzeszów

O firmie / aktualności

Jesteśmy firmą działającą na rynku od 1991 roku. Nasze ponad 25 letnie doświadczenie gwarantuje profesjonalne podejście do klienta. Większość naszych wyrobów pochodzi z naszej produkcji, dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjne ceny i szybkie terminy realizacji.

Specjalizujemy się w najbardziej popularnych osłonach okiennych- żaluzjach i roletach, a także coraz bardziej poszukiwanych prze klientów moskitierach. Dodatkowo posiadamy w ofercie rolety zewnętrzne i bramy garażowe.

AKTUALNOŚCI:

11-03-2019

W naszej firmie realizowany jest projekt pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przedsiębiorstwie Markus-Texi Sp. J.
 
Celem projektu, jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej.
 
Przedmiotem projektu jest, dostawa i montaż nowej infrastruktury fotowoltaicznej na potrzeby firmy Markus Texi, w miejscowości
Rzeszów. System będzie obejmował 5 instalacji składających się modułów polikrystalicznych do produkcji energii elektrycznej (o łącznej mocy zainstalowanej 198,80 kWp.
 
Całkowita wartość projektu wynosi   983 754,00 zł
 
W tym wkład Funduszy Europejskich    655 596,06 zł
 
 
Projekt został zrealizowany we wszystkich etapach ujętych w projekcie.

18-07-2018

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznych w ilości 5 szt., każda z instalacji 39,76 kW, łączna moc 198,8 kW. Niniejszym załączamy dokumentację niezbędną do przygotowania oferty oraz załączniki.

- Zapytanie ofertowe

- Specyfikacja - instalacja 1 - załącznik nr 1

- Specyfikacja - instalacja 2 - załącznik nr 2

- Specyfikacja - instalacja 3 - załącznik nr 3

- Specyfikacja - instalacja 4 - załącznik nr 4

- Specyfikacja - instalacja 5 - załącznik nr 5

- Formularz oferty - załącznik nr 7

- Oświadczenie-brak powiązań - załącznik nr 7

- Wykaz dostaw - załącznik nr 8

 

08-05-2018

Zamawiający PHU Markus-Texi sp.j. ul. Boya-Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów  unieważnia przedmiotowe postępowanie z dniem 08.05.2018. 

Podstawą unieważnienia postępowania był  podany w zapytaniu błędny adres strony internetowej a także błędna moc znamionowa instalacji. Błąd znaleziono i skorygowano w dniu 08.05.2018 nie zostawiając ostatecznie wystarczająco dużo czasu potencjalnym oferentom na skorygowanie oferty.

24-04-2018

Zapraszamy do składania ofert dotyczących wyboru wykonawcy instalacji fotowoltaicznych w ilości 5 szt., każda z instalacji 39,76 kW, łączna moc 198,8 kW. Niniejszym załączamy dokumentację niezbędną do przygotowania oferty oraz załączniki.

Załączniki:

1- Zapytanie ofertowe

2- Załącznik nr 1_Markus-Texi_1

3- Załącznik nr 1_Markus-Texi_2

4- Załącznik nr 1_Markus-Texi_3

5- Załącznik nr 1_Markus-Texi_4

6-  Załącznik nr 1_Markus-Texi_5

7-  Zalacznik nr 2 Markus-Texi

8-  Zalacznik nr 3 Markus-Texi

 

 

09-12-2016

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbzie się w Rzeszowie. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, prowadzące działalność w Polsce Wschodniej, które potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania wzornictwem lub planują wprowadzić na rynek nowe produkty, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" POPW.

Podczas organizowanych spotkań przedsiębiorcy dowiedzą się o znaczeniu i roli designu w biznesie, co to jest service design i dlaczego warto projektować usługi oraz jakie są efekty do osiągnięcia na różnych poziomach działania firmy: strategia, kultura organizacyjna, procesy wewnętrzne, produkt, usługa, rynek, komunikacja. Następnie omówione zostaną zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 POPW. Spotkania poprowadzą eksperci ds. wzornictwa.

Termin i miejsce spotkania: 13 grudnia 2016 r., Hotel Prezydencki, Podwisłocze 48

Program spotkań

Rejestracja: 9.30 – 10.00

Czas trwania spotkania: 10.00 – 12.00

Rejestracja:

http://popw.parp.gov.pl/wiadomosci-popw/wzor-na-konkurencje-spotkania-informacyjne

 

 

 

30-09-2016

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Produkcja-Handel-Usługi Markus-Texi M. Drozdowski, W. Pieczonka, S. Wzorek Sp. j. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PHU MARKUS-TEXI POPRZEZ WYTYCZENIE KIERUNKÓW ROZWOJU SPÓŁKI W KONTEKŚCIE WZORNICTWA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WZORNICZEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.wybrano Ergo Design Sp. z o.o., która została uznana za ofertę najkorzystniejszą.

Załącznik

/upload/files/INFORMACJA O WYNIKU POSTPOWANIA OFERTOWEGO.pdf

 

22-09-2016

Produkcja-Handel-Usługi Markus-Texi M. Drozdowski, W. Pieczonka, S. Wzorek Sp. j. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Produkcja-Handel-Usługi Markus-Texi M. Drozdowski, W. Pieczonka, S. Wzorek Sp. j. oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu pn. „WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PHU MARKUS-TEXI POPRZEZ WYTYCZENIE KIERUNKÓW ROZWOJU SPÓŁKI W KONTEKŚCIE WZORNICTWA NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONEGO AUDYTU WZORNICZEGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zał. nr 1_Formularz ofertowy

Zał. nr 2_Zestawienia potwier. doświadczenie wykonawcy

Zał. nr 3_Plan realizacji usługi

Zał. nr 4_Oświadczenie os. dedykowanych

Zał. nr 5_Zestawienia potwier. doświadczenie eksperta

Zał. nr 6_Oświadczenie o braku powiązań

Zał. nr 7_Zakres minimalny umowy warunkowej

 

 

14-12-2015:

Informujemy, że w terminie wyznaczonym na składanie ofert w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2015r. pn.„Przeprowadzenie audytu wzorniczego dla P.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J. oraz opracowanie Strategii wzorniczej" ofertę złożyła jedna firma tj. CODE design Sp. z o.o., ul.Plac Grunwaldzki 8-10,lok. 639-648, VII p.,40-950 Katowice.

W wyniku weryfikacji Oferty pod katem spełnienia wymogów określonych w Zapytaniu Ofertowym komisja uznała,że Firma CODE design Sp. z o.o. spełnia wszystkie kryteria. W związku z powyższym P.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J. uznaje CODE design Sp. z o.o. jako wykonawcę przedmiotu zamówienia.
Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa warunkowa na realizację przedmiotu zamówienia zg. z kryteriami określonymi w treści Zapytania Ofertowego z dnia 01.12.2015r.


 Postępowanie przeprowadzono w związku z ubieganiem się przez P.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J. z siedzibą ul. Boya-Żelenskiego 12, 35-105 Rzeszów, Odział Ostrowiec Świętokrzyski  o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”–etap I.

 

01-12-2015

Zapytanie Ofertowe

 

W związku z ubieganiem się przez P.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J. z siedzibą
ul. Boya-Żelenskiego 12, 35-105 Rzeszów, Odział Ostrowiec Świętokrzyski  o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”–etap I,
zapraszamy do składania Ofert w odpowiedzi na przedmiotowe ZAPYTANIE OFERTOWE na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego dlaP.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J. oraz opracowanie Strategii wzorniczej”

 

Zamawiający:

PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI MARKUS TEXI
MAREK DROZDOWSKI, WACŁAW PIECZONKA, SŁAWOMIR WZOREK
SPÓŁKA JAWNA

ul. Boya-Żelenskiego 12, 35-105 Rzeszów

Odział: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Gulińskiego 16


Termin składania ofert: 10.12.2015r. Szczegóły Zapytania ofertowego zawiera ZAŁĄCZNIK.

 

25-11-2015

Informujemy, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2015r. dot."Przeprowadzenie audytu wzorniczego dla P.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J. oraz opracowanie Strategii wzorniczej” nie wpłynęła żadna oferta. 

 

9-11-2015

Zapytanie Ofertowe

W związku z ubieganiem się przez P.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J. z siedzibą
ul. Boya-Żelenskiego 12, 35-105 Rzeszów, Odział Ostrowiec Świętokrzyski  o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”–etap I,
zapraszamy do składania Ofert w odpowiedzi na przedmiotowe ZAPYTANIE OFERTOWE na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego dlaP.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J. oraz opracowanie Strategii wzorniczej”

Zamawiający:

PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI MARKUS TEXI
MAREK DROZDOWSKI, WACŁAW PIECZONKA, SŁAWOMIR WZOREK
SPÓŁKA JAWNA

ul. Boya-Żelenskiego 12, 35-105 Rzeszów

Odział: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Gulińskiego 16


Termin składania ofert: 19.11.2015r. 


Szczegóły Zapytania ofertowego zawiera ZAŁĄCZNIK.

_________________________________

UWAGA:

Firma P.H.U. MARKUS TEXI M.DROZDOWSKI, W.PIECZONKA, S.WZOREK SP.J , informuję, że Zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2015r. na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego dla Firmy Markus Texi Sp. J.oraz opracowanie Strategii wzorniczej” w związku z ubieganiem się przez Firmę Markus Texi Sp. J. z siedzibą ul. Boya-Żelenskiego 12, 35-105 Rzeszów, Odział Ostrowiec Świętokrzyski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”–etap - ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE 

Zaufali nam m. in.
tel. biuro sprzedaży 604 571 637 godz. 8:00-16:00, - administracja 17 854 79 63, 17 854 79 64

Copyright © Markus-Texi 2014 - Rolety, żaluzje, moskitiery, bramy Rzeszów

Realizacja: Zdzislowicz.pl